El perfil de contractant, creat per la Llei de Contractes del Sector Públic (hui article 53 del Text Refós de l'esmentada llei aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre) amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual és el lloc de la Web de l'Ajuntament de Picanya on es difon aquesta informació relativa a tot l'àmbit municipal, a través del qual es podran consultar les licitacions obertes o en curs, l'adjudicació dels contractes, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de caràcter general, així com accedir als plecs i altra documentació complementària dels expedients de contractació, que pel seu import resulta preceptiva la publicació en el mateix.

ACCEDIR AL PERFIL DEL CONTRACTANT