El 8 de juliol de 2021, el Ple de l'Ajuntament de Picanya pren l'acord d'adherir-se a l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut promoguda pel Ministeri de Sanitat, el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i el Ministeri de Consum i a la Xarxa de Ciutats Saludables promoguda per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Aquesta xarxa, està dedicada a la promoció i protecció de la salut i al benestar dels ciutadans, en concordança amb els principis d'actuació corresponents al projecte “Healthy Cities”, de l'Organització Mundial de la Salut.
La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables permetrà a Picanya, mantindre el contacte i l'intercanvi de bones pràctiques en matèria de promoció i protecció de la salut amb altres ciutats de la xarxa i mantindre contactes amb altres projectes de ciutats saludables de la Xarxa Europea.

El Ministeri de Sanitat i la FEMP tenen signat un conveni per a la Potenciació de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables i la implementació local de l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut (EPSP).
El Ple pren la decisió d'ingressar en aquests programes, en considerar l'interés que la implementació de la ESPS té per al municipi de Picanya, així com l'encaix de les línies d'intervenció d'aquesta, en el pla de treball que es desenvolupa en el nostre municipi.

L'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut (SNS) persegueix la promoció de la salut i la prevenció amb l'objectiu de guanyar anys de vida en bona salut i lliure de discapacitat.

Proposa el desenvolupament progressiu d'intervencions identificades com a bones pràctiques i basades en l'evidència científica, dirigides a promocionar la salut, previndre les malalties, les lesions i la discapacitat, actuant de manera integral durant tot el curs de la vida sobre factors com l'activitat física, l'alimentació, el tabac, l'alcohol i el benestar emocional, tenint en compte els entorns en els quals viu la població i amb una vocació d'universalitat de les intervencions.

Les actuacions que es posaran en marxa en una primera fase se centren en la identificació de recursos i programes (sanitaris o no) disponibles en la zona, i a posar-los a l'abast de la ciutadania; així com a facilitar informació de qualitat perquè totes les persones puguen desenvolupar estils de vida saludables, focalitzant aquestes accions de manera adaptada segons la població a la qual es dirigisquen (embaràs i lactància, població infantil, persones majors, etc.), de manera que es contribuïsca en la millora de la salut i la prevenció de la fragilitat.
Per exemple, que la població major mantinga el major nivell d'autonomia el màxim de temps possible o fomentar la criança positiva.

Mesa intersectorial
El passat 16 de setembre, es van iniciar les activitats de l'Estratègia a Picanya amb la constitució de la Mesa Intersectorial per a la Implantació de la EPSP a Picanya, participada per representants dels grups municipals de l'Ajuntament, personal tècnic municipal, el coordinador del Centre de Salut de Picanya i el Director del Centre de Salut Pública de Torrent.

Actualment s'està elaborant el mapa de recursos comunitaris per a la salut.

 

cartel_estrategia_prevencion_salut