Picanya s'ha incorporat al servei de gestió tributària de la Diputació de València tal com ja han fet més de 200 municipis de la província on la corporació provincial és qui s'encarrega de la prestació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

L’ajuntament ha cedit a la Diputació de València la gestió i recaptació d’alguns tributs. Aquests tributs són:

Impost de vehicles de tracció mecànica
IAE
IBI rústica
IBI urbana

 
 
 
:: TRIBUTS GESTIONATS PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA                 

tributos_indirectos_24

  

:: TRIBUTS GESTIONATS PER L'AJUNTAMENT DE PICANYA            

 

 
 tributos_directos_24