11 de de desembre de 2021
GRÀCIES - Acte d'homenatge al esforç de persones i col·lectius del nostre poble durant la Covid-19
Durada: 56:49
També pot ser del teu interés