ajudes_hipoteques_gva
25 de de maig de 2023
Ajudes per al pagament de l'hipoteca per part de la Generalitat Valenciana
Informació i assessorament a càrrec de l'oficina municipal d'habitatge (oficina Xaloc)

La Generalitat Valencina ja ha publicat el Decret 73/2023, de 19 de maig, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes directes als col·lectius més vulnerables amb hipoteques a tipus d'interés variable.


Públic beneficiari:

Totes les persones que tinguen la consideració d'integrant d'un col·lectiu vulnerable (persones que tinguen uns ingressos bruts anuals de la unitat familiar igual o inferiors a 33.600 €).

Cal ser titular d'un préstec hipotecari per a adquisició d'habitatge habitual en règim de tipus d'interés variable, formalitzat abans del 30 de juny de 2022, amb revisió de tipus d'interés posterior a 1 d'abril de 2022 i l'import del qual no siga superior a 240.000 €.


Termini de sol·licitud:

- A partir de l'endemà a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i fins al 15 de setembre de 2023.
- Per a realitzar aquests tràmits, s'haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica, que en cas de no disposar d'ell, es podrà obtindre en les dependències municipals.

Per a més informació i assessorament podeu acudir a l'oficina municipal d'habitatge (oficina XALOC) de l'Ajuntament de Picanya.

Més informació de la web de la Generalitat Valenciana.

 

ajudes_hipoteques_gva