Trobareu la Carta de Serveis de l'Ajuntament de Picanya aprovada al març de 2014 pel plenari de l'Ajuntament a peu d'este text en format PDF.

La Carta de Serveis suposa una sèrie de compromisos de millora en determinats serveis (no és un catàleg de serveis) amb uns objectius concrets i en un periode de temps concret. És revisa periòdicament i també periòdicament es proposen nous objectius.